Banka e Shqipërisë ka hapur konkursin “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2021” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Banka e Shqipërisë ka hapur konkursin “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2021”

Banka e Shqipërisë ka hapur konkursin “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2021”.

 

Në këtë konkurs ftohen të gjithë studentët shqiptarë të diplomuar brenda dhe jashtë vendit gjatë periudhës tetor 2020 – shtator 2021, të konkurojnë me temat e tyre të diplomës mbi çështje të lidhura me integrimin dhe zhvillimin ekonomik, ekonomiksin monetar e ndërkombëtar, stabilitetin e çmimeve dhe atë financiar, etj.

 

Ndikimet e pandemisë Covid-19 dhe përqendrimi i politikave ekonomike tek rigjallërimi i ekonomisë do të përbënin interes të shtuar për trajtime shkencore.

 

Përzgjedhja e tre temave fituese do të bëhet nga një komision i posaçëm shkencor i ngritur pranë Bankës së Shqipërisë.

 

Afati i fundit i dorëzimit të temave është data 31 tetor 2021.

 

Për më shumë informacion referohuni linkut:

 

https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/CMIMI_I_GUVERNATORIT_P_R_DIPLOM_N_M_T_MIR_P_R_VITIN_2021.html

 

Universiteti i Tiranës ju uron suksese!