Bashkëbisedim me KZF - UNIVERSITETI I TIRANËS

Bashkëbisedim me KZF

1. Raportimi i problemeve të dala nga kandidatët garues dhe vëzhguesit për problematikat në fakultetet e tyre.( nga takimet e KIZ me to)

2. Raportimi për gadishmërinë e KZF dhe KQV të fakulteteve bazuar në detyrat e datës 15.04.2016 prnaë KIZ në takimin me Kryetarët e KZF. Raportim mbi gjëndjen dhe situatën zgjedhore në fakultet në ditën e fundit të fushatës zgjedhore.

3. Deklarimi i  përkatëse për kalimin në ditën e menaxhimit të shpërndarjes së materialeve në oraret e përcaktuara nga KIZ drejt fakulteteve.

4. Informimi i cilësisë së vëzhguesve të përfshirë në procesin zgjedhor të UT dhe akreditimi i tyre sipas fakulteteve përkatëse ose në emër të KIZ.

5. Diskutimi mbi nenet e Rregullores për  resepktimit e Heshtjes Zgjedhore 

6. Siguria në procesin e votimit dhe mbështetja e Policisë së Shtetit për procesin zgjedhor në UT në bashkëmbështetje për sigurinë e siguruar nga administrata e fakulteteve.

7. Pyetje, përgjigje