Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ  - UNIVERSITETI I TIRANËS

Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ 

Titulli: Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ  
Referencë: 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2  
Kohëzgjatja: 15.11.2019 – 14.11.2022   
Programi: ERASMUS+ KA2  

 

Qëllimi kryesor i projektit GEOBIZ është forcimi i aftësive të institucioneve akademike për t’iu përgjigjur më mirë nevojave të industrisë së gjeoinformatikës në zhvillim në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Moldavi dhe Mal të Zi, me theks në aspektet vijuese:  

 • Vendosja e formave të reja dhe inovative të bashkëpunimit të biznesit dhe akademisë për të mbështetur bashkëveprimin në proceset mësimore / mësimore në gjeoinformatikë.  
 • Krijimi i një platforme biznesi-akademie që mbështet përsosmërinë në gjeoinformatikë.  
 • Zhvillimi i programeve inovuese të formimit të mësuesve dhe metodologjive praktike të mësimdhënies/ mësimit dhe përmbajtjes në kurse të bazuara në teknologji në gjeoinformatikë të mbështetur në nevojat dhe përvojën e drejtuar nga biznesi.  
 • Zbatimi i teknikave më të larta të artit në procesin mësimor të gjeoinformatikës.  

Partneri kryesor:    

 • Universiteti Zagrebit, Kroaci  

Partnerët:    

 • Universiteti Katolik Leuven, Belgjike  
 • Universiteti Split, Kroaci  
 • Universiteti i Shkencave te Aplikuara, Gjermani  
 • Universiteti i Beogradit, Serbi  
 • Universiteti i Novi Sad, Serbi  
 • Gilab Ltd, Beograd  
 • Universiteti Politeknik i Tiranës, (AL)  
 • Universiteti i Tiranës (AL)   
 • LAND& CO LTD, TIRANA, (AL) 
 • Universiteti i Banja Lukes, Bosnia dhe Hercegovina  
 • Universiteti i Sarajevos, Bosnia dhe Hercegovina  
 • Gaus Ltd Tuzla, Bosnia dhe Hercegovina 
 • Universiteti i Prishtines, Kosovë 
 • Universiteti per Biznes dhe Teknologji, Kosovë 
 • Universiteti Teknik i Moldavisë  
 • Universiteti Shtetëror Tiraspol, Moldavi  
 • Universiteti i Malit te Zi, Mal i Zi  

  

Partneret e Asociuar:

 • Administrata Federale për Çështjet Gjeodezike dhe Pasurive të Patundshme të FBiH (FGU), Sarajevë 
 • Administrimi i pasurive të patundshme të Malit të Zi (REA), Podgorica 
 • Agjensia për Marrëdhënie me Tokën dhe Kadastrën e Republikës së Moldavisë (ALRC), Chisinau 
 • Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), Tiranë, 
 • Agjensia e Kadastrës së Kosovës (AKK), Prishtinë 

 Web: http://geobiz.eu/