Departamenti i Psikologji-Pedagogjise – Faqe 2 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Departamenti i Psikologji-Pedagogjise

EFEKTIVITETI I ZBATIMIT TË NDËRHYRJES POZITIVE SJELLORE TEK SJELLJET SOCIALE DHE PROBLEMORE NDËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE 9 VJEÇARE NË TIRANË

Marta Bej –“Efektiviteti i zbatimit të ndërhyrjes pozitive sjellore tek sjelljet sociale dhe problemore ndër nxënësit e shkollave 9 -vjeçare në Tiranë”