Departamenti i Psikologji-Pedagogjise – Faqe 2 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Departamenti i Psikologji-Pedagogjise

ATASHIMI ME PRINDËRIT DHE ME MOSHATARËT, NDIKUES NË FORMIMIN E VETËVLERËSIMIT DHE ARRITJET AKADEMIKE TË ADOLESHENTËVE 16-18 VJEÇAR TË QARKUT SHKODËR

Migena SELÇETAJ – “Atashimi me prindërit dhe me moshatarët, ndikues në formimin e vetëvlerësimit dhe arritjet akademike të adoleshentëve 16-18 vjeçar të Qarkut Shkodër“

EFEKTIVITETI I ZBATIMIT TË NDËRHYRJES POZITIVE SJELLORE TEK SJELLJET SOCIALE DHE PROBLEMORE NDËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE 9 VJEÇARE NË TIRANË

Marta Bej –“Efektiviteti i zbatimit të ndërhyrjes pozitive sjellore tek sjelljet sociale dhe problemore ndër nxënësit e shkollave 9 -vjeçare në Tiranë”