Ceremonia e Diplomimit të studentëve të FSHN - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ceremonia e Diplomimit të studentëve të FSHN

Në datë 15 Tetor 2014, në ambjentet e fakultetit të Shkencave të Natyrës u mbajt Ceremonia e Diplomimit për studentët që përfunduan me sukses ciklin e parë ose të dytë të studime pranë këtij fakulteti për vitin akademik 2013-2014.