Certifikimet dhe testet zyrtare të gjuhës frënge: parimet, organizimi, vlerësimi - UNIVERSITETI I TIRANËS

Certifikimet dhe testet zyrtare të gjuhës frënge: parimet, organizimi, vlerësimi

Titulli: Certifikimet dhe testet zyrtare të gjuhës frënge: parimet, organizimi, vlerësimi
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Agjencia Universitare e Frankofonise (AUF)
Kohëzgjatja: 2019-2020
Programi Agjencia Universitare e Frankofonise (AUF)
Përshkrimi: Objektivi i përgjithshëm i projektit ka si qëllim të mbështesë krijimin e moduleve të formimit ose të formimeve të shkurtra me qëllime profesionale pranë institucioneve të saj anëtare në Evropën Lindore dhe Qëndrore.