CILËSIA E AUDITIMIT, PËRCAKTUESIT KRYESORË NGA PIKËPAMJA E PJESMARRËSVE NË TREGUN E AUDITIMIT NË SHQIPËRI – UNIVERSITETI I TIRANËS

CILËSIA E AUDITIMIT, PËRCAKTUESIT KRYESORË NGA PIKËPAMJA E PJESMARRËSVE NË TREGUN E AUDITIMIT NË SHQIPËRI