DECENTRALIZIMI FISKAL, FINANCIMI DHE SHËRBIMET PUBLIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË ( RASTI I KOMUNËS SË STRUGËS ) – UNIVERSITETI I TIRANËS

DECENTRALIZIMI FISKAL, FINANCIMI DHE SHËRBIMET PUBLIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË ( RASTI I KOMUNËS SË STRUGËS )