DISA METODA DHE KRAHASIME NË PROCESIN E VLERËSIMIT TË PARAMETRAVE TË DISA SHPËRNDARJEVE STATISTIKE – UNIVERSITETI I TIRANËS

DISA METODA DHE KRAHASIME NË PROCESIN E VLERËSIMIT TË PARAMETRAVE TË DISA SHPËRNDARJEVE STATISTIKE