Diskutime mbi natyrën njerëzore tek Hobsi dhe tek Dekarti – UNIVERSITETI I TIRANËS

Diskutime mbi natyrën njerëzore tek Hobsi dhe tek Dekarti