Diskutime mbi natyrën njerëzore tek Hobsi dhe tek Dekarti - UNIVERSITETI I TIRANËS

Diskutime mbi natyrën njerëzore tek Hobsi dhe tek Dekarti