Diskutimi i Draftit të Rishikuar të Politikës Kombëtare të Konkurrencës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Diskutimi i Draftit të Rishikuar të Politikës Kombëtare të Konkurrencës

Më datë 24 mars 2016, ora 11:00, në Sallën e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, u zhvillua diskutimi i draftit të rishikuar të Politikës Kombëtare të Konkurrencës Ky aktivitet u organizua në bashkëpunim me Autoritetin e Konkurrencës.
Në këtë event morën pjesë Prof. Dr. Dhori Kule Rektor i Universitetit te Tiranes, Prof. Dr. .Lindita Milo(Lati), Kryetare e Autoritetit të Konkurrencës, Profesorë të Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit të Drejtësisë të UT-së Komisionerë,e shumë të ftuar të tjerë