Ditën e premte, datë 3 Korrik 2020, ora 10:00, do të zhvillohet  mbledhja e Senatit Akademik të UT-së - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ditën e premte, datë 3 Korrik 2020, ora 10:00, do të zhvillohet  mbledhja e Senatit Akademik të UT-së