Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU, - EU_EN4S - UNIVERSITETI I TIRANËS

Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU, – EU_EN4S

Titulli: Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU, – EU_EN4S

Referenca: JUST 831628

Kohëzgjatja: 01.6.2019 – 31.05.2021

Programi: European Union Justice Programme 2014-2020

Objektivat e përcaktuara:

 • Promovimi i besimit të ndërsjellë në administratën e shteteve anëtare të drejtësisë;
 • Kontributi për të kuptuar dallimet në përmbajtjen e strukturës dhe efektet e gjykimeve në shtetet anëtare të përzgjedhurën dhe ndikimin e këtij procesi të zbatimit të kufijve ndërkufitar;
 • Kontribut në hulumtimin krahasues të koncepteve dogmatike dhe empirike të titujve të ndryshëm të zbatimit për njohjen dhe zbatimin;
 • Mjetet për fillimin e zbatimit të huaj të përshtatur për sisteme të ndryshme të zbatimit;
 • Krijimi i një fjalori të ekspertëve për të reduktuar pengesat terminologjike;
 • Përmirësimin e informatave gjyqësore për fillimin dhe aftësinë e titujve të përmbarimit.

Rezultatet e pritshme përfshijnë:

 • Rritjen e njohurive dhe kuptimin e autoriteteve zbatuese mbi titujt e huaj të zbatimit;
 • Rritjen e besimit reciprok midis autoriteteve të zbatimit nga shtete të ndryshme anëtare;
 • Rritja e përdorimit të zbatimit të kufijve nga individët;

 Aktivitetet:

 • Puna hulumtuese krahasuese e ekspertëve;
 • Shkëmbimi i njohurive, ngritja e kapaciteteve dhe ngritja e vetëdijes;
 • Përpunimi i orakullit të titullit të zbatimit evropian;
 • Aktivitetet pilot: automatizimi i procedurave të përmbarimit.

Lloji dhe numri i personave që përfitojnë nga projekti:

 • Akademia (450),
 • Gjyqtarët (750),
 • Autoritetet e zbatimit të ligjit (750),
 • Noterët (750)

 

Partner kryesor: University of Maribor

 

Partnerët:

 1. University of Maribor
 2. Institut Za Primerlano Pravo Pri Pravni Fakulteti V Ljublani
 3. NOTARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
 4. CENTER ZA PRAVNO INFORMATIKO IN SVETOVANJE, POSREDNISTVO, RAZISKOVANJE, STORITVE IN IZOBRAZEVANJE DOO;
 5. SVEUCILISTE U RIJECI, PRAVNI FAKULTET
 6. UNIVERSITAET GRAZ
 7. Masarykova univerzita
 8. MAGYAR ORSZAGOS KOZJEGYZOI KAMARA
 9. UNIËERSYTET ËROCLAWSKI
 10. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
 11. UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D HENRIQUE-COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL
 12. BOLEO GLOBAL SL
 13. GOTTFRIED ËILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER
 14. UNIVERSITEIT MAASTRICHT
 15. UPPSALA UNIVERSITET
 16. UCLAN CYPRUS LIMITED
 17. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë