DIVORCI DHE ZBATIMI I PARIMIT TË INTERESIT MË TË LARTË TË FËMIJËS