Doktoratura Abdulmenaf Sejdini, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Abdulmenaf Sejdini, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit