Doktoratura Adrian Leka, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i se Drejtes Penale - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Adrian Leka, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i se Drejtes Penale