Doktoratura Adrian Leka, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i se Drejtes Penale – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Adrian Leka, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i se Drejtes Penale