Doktoratura Alba Ramallari, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Alba Ramallari, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit