Doktoratura Alba Ramallari, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Alba Ramallari, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit