Doktoratura Altin Shkurti, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i se Drejtes Civile – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Altin Shkurti, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i se Drejtes Civile