Doktoratura Anisa Kume, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Manaxhimit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Anisa Kume, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Manaxhimit