Doktoratura Anjeza Coku, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Biologjise