Doktoratura Anuela Prifti, Fakulteti i Historise dhe i Filologjise, Departamenti i Gjeografise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Anuela Prifti, Fakulteti i Historise dhe i Filologjise, Departamenti i Gjeografise