STRUKTURA DHE FUNKSIONET E FORMAVE TË EMËRZUARA NË GJUHËN GJERMANE NË PËRQASJE ME GJUHËN SHQIPE – UNIVERSITETI I TIRANËS

STRUKTURA DHE FUNKSIONET E FORMAVE TË EMËRZUARA NË GJUHËN GJERMANE NË PËRQASJE ME GJUHËN SHQIPE

 

Kopertina – “Struktura dhe funksionet e formave të emërzuara në gjuhën gjermane në përqasje me gjuhën Shqipe”

Pasqyra e lëndës Bashkim Toska – “Struktura dhe funksionet e formave të emërzuara në gjuhën gjermane në përqasje me gjuhën Shqipe”

Përmbajtja – “Struktura dhe funksionet e formave të emërzuara në gjuhën gjermane në përqasje me gjuhën Shqipe”

Disertacion – “Struktura dhe funksionet e formave të emërzuara në gjuhën gjermane në përqasje me gjuhën Shqipe”

Abstrakt- “Struktura dhe funksionet e formave të emërzuara në gjuhën gjermane në përqasje me gjuhën Shqipe”