Doktoratura Blerta Laze, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Biologjise