Doktoratura Blerta Zilja, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Blerta Zilja, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit