Doktoratura Blerta Zilja, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Blerta Zilja, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit