Doktoratura Blerte Kraja, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i se Drejtes Publike