Doktoratura Dode Prenga, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Mat – Stat – Inf – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Dode Prenga, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Mat – Stat – Inf