Doktoratura Dritan Rustja, Fakulteti i Historise dhe i Filologjise, Departamenti i Gjeografise