Doktoratura Edlir Orhani, Fakulteti i Histori-Filologjise, Departamenti i Arkieologjise dhe Trashegimise Kulturore - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Edlir Orhani, Fakulteti i Histori-Filologjise, Departamenti i Arkieologjise dhe Trashegimise Kulturore