Doktoratura Edvin Lame, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Edvin Lame, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjise