Doktoratura Eliana Ibrahimi, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Biologjise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Eliana Ibrahimi, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Biologjise