Doktoratura Enver H. Krasniqi, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Manaxhimit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Enver H. Krasniqi, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Manaxhimit