Doktoratura Enver H. Krasniqi, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Manaxhimit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Enver H. Krasniqi, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Manaxhimit