Doktoratura Flora Gjoni, Fakulteti i Historise dhe i Filologjise, Departamenti i Gjeografise