Doktoratura Gani Kastrati, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Kimise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Gani Kastrati, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Kimise