FILOZOFIA E GYLENIT, NJË PËRQASJE PRAKTIKE NË DIALOGUN NDËRKULTUROR - UNIVERSITETI I TIRANËS

FILOZOFIA E GYLENIT, NJË PËRQASJE PRAKTIKE NË DIALOGUN NDËRKULTUROR