Doktoratura Gjergji Peja, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Biologjise