Doktoratura Irena Gjoni, Fakulteti i Historise dhe i Filologjise