Doktoratura Jani Marka, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Biologjise