Doktoratura Ledjon Shahini, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Ledjon Shahini, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit