Doktoratura Lindita Gjika, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Lindita Gjika, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit