Doktoratura Liridona Jemini (Gashi), Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjise - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Liridona Jemini (Gashi), Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjise