Doktoratura Lirim Bekteshi, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Kimise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Lirim Bekteshi, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Kimise