Doktoratura Lirime Cukaj, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i te Drejtes Penale