STUDIMI I MIKROBIOLOGJISË SË LËNGJEVE TË FRUTAVE DHE NDIKIMI I REZISTENCËS NDAJ KUSHTEVE TË STRESIT TE BIFIDOBACTERIUM SPP, PËR PËRDORIMIN E TYRE NË PERFITIMIN E LËNGJEVE FUNKSIONALE PROBIOTIKE – UNIVERSITETI I TIRANËS

STUDIMI I MIKROBIOLOGJISË SË LËNGJEVE TË FRUTAVE DHE NDIKIMI I REZISTENCËS NDAJ KUSHTEVE TË STRESIT TE BIFIDOBACTERIUM SPP, PËR PËRDORIMIN E TYRE NË PERFITIMIN E LËNGJEVE FUNKSIONALE PROBIOTIKE