Doktoratura Magdalini Vampa, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti Psikologji-Pedagogjise - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Magdalini Vampa, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti Psikologji-Pedagogjise