Doktoratura Migena Sejdini, Fakulteti i Gjuheve te Huaja, Departamenti i Gjuhes Gjermane – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Migena Sejdini, Fakulteti i Gjuheve te Huaja, Departamenti i Gjuhes Gjermane