Doktoratura Milidin Bakalli, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Bioteknologjise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Milidin Bakalli, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Bioteknologjise