Doktoratura Mirela Ujkani, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Mirela Ujkani, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit