Doktoratura Mirela Ujkani, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Mirela Ujkani, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit