Doktoratura Nevila Dibra, Fakulteti i Historise dhe i Filologjise, Departamenti i Gjeografise