Doktoratura Nuri Dragoj, Fakulteti i Histori-Filologjise, Departamenti i Historise